Senarai Undang-Undang

SENARAI UNDANG-UNDANG

Perlembagaan Persekutuan

  1. Perkara 83 dan 85 Perlembagaan Persekutuan

Akta-Akta

  1. Akta Pelantar Benua 1966
  2. Akta Pusaka Kecil 1955
  3. Akta Pemuliharaan Tanah

Rujukan/Sumber:
JKPTG/Jabatan Peguam Negara

Melayu