Piagam Pelanggan

PENTADBIRAN DAERAH

 1. Memberikan jawapan dalam masa empat belas (14) hari bekerja ke atas setiap aduan yang diterima.
 2. Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen minuman keras dalam tempoh enam (6) bulan selepas permohonan lengkap diterima.
 3. Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen hiburan awam dalam tempoh satu (1) bulan selepas permohonan lengkap diterima.
 4. Menyediakan baucer bayaran perkhidmatan dan bekalan dalam tempoh (7) hari dari tarikh bil diterima dari pihak pembekal/kontraktor.

 

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

 1. Melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan dalam tempoh tiga (3) bulan selepas waran peruntukan / arahan pelaksanaan kerja diterima.
 2. Melaksanakan pembayaran kepada pembekal dan kontraktor dalam tempoh enam (6) hari bekerja setelah menerima dokumen tuntutan bayaran yang lengkap.
 3. Melaksanakan dan menyiapkan 100% projek yang diluluskan setiap tahun.
 4. Memastikan setiap peserta E-Kasih yang layak menerima sekurang-kurangnya satu (1) bentuk bantuan.

 

TANAH

 1. Memastikan setiap permohonan tanah individu diproses dalam tempoh tiga (6) bulan.
 2. Memastikan kebenaran gadaian dan pindah milik diberi perakuan / kelulusan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 3. Memastikan semua instrumen urusniaga dan bukan urusniaga yang didapati lengkap, sempurna dan teratur didaftarkan dalam tempoh 24 jam hari bekerja.
 4. Mengeluarkan bil-bil cukai tanah pada atau sebelum 31 Januari kepada pemilik-pemilik tanah yang mana nama dan alamat mereka didapati lengkap.
 5. Menyelesaikan semua permohonan pesaka kecil yang teratur dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh penerimaan borang permohonan.
 6. Memastikan permohonan pembangunan tanah yang lengkap dan memenuhi syarat-syarat di bawah bidang kuasa Pentadbir Tanah diproses dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan diterima.
Melayu