Bengkel Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Bagi Tahun 2017 di Pulau Pangkor

20-23 Januari 2017: Bengkel Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Pejabat Daerah Dan Tanah Larut Matang dan Selama Bagi Tahun 2017 telah diadakan bertempat di Coral Bay Resort, Pulau Pangkor, Perak. Program ini diadakan bertujuan untuk meneliti dan melihat semula sasaran bagi tahun sebelumnya dan merancang keperluan strategik jabatan bagi tahun 2017. Hadir pada bengkel ini ialah Pegawai Daerah sendiri selaku Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan dan Ketua-Ketua Unit. 

Melayu
Bengkel1
Bengkel2
Bengkel3
Bengkel4
Bengkel5
Bengkel6