Pra Penilaian Sistem Penarafan Bintang (Ssr) Pentadbiran Tanah Tahun 2019 (Pusingan Kedua) – Pejabat Daerah Dan Tanah Larut, Matang Dan Selama

Pada 17 hingga 19 Jun 2019 telah berlangsung satu auditan iaitu Pra Penilaian Sistem Penarafan Bintang (Ssr) Pentadbiran Tanah Tahun 2019 (Pusingan Kedua) di Pejabat Daerah Dan Tanah Larut, Matang Dan Selama. Sistem Penarafan Bintang Pentadbiran Tanah diperkenalkan bagi mencapai matlamat 1 standard pelaksanaan. Input daripada Kajian Penyampaian Perkhidmatan Tanah digunakan untuk menetapkan standard bagi setiap urusan tanah dan dijadikan sebagai kriteria penilaian Penarafan Bintang Pentadbiran Tanah. Kriteria penilaian meliputi lima (5) komponen utama pentadbiran tanah iaitu Pelupusan, Pendaftaran, Pembangunan, Hasil dan Penguatkuasaan & Teknikal. 

Pasukan Penilai:
1. Encik Jaiya bin Abu - KPDNHEP Melaka
2. Puan Siti Farizan binti Shoukkatt Ali - JKPTG Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
3. Encik Kamarulzaman bin Ab Wahab - Pejabat Tanah Jajahan Pasir Mas
4. Encik Azrul Affandy bin Jusoh - Pejabat Tanah Besut
5. Encik Mohd Khairul Adzhar bin Mohd Adnan - Pejabat Tanah Jajahan Macang
6. Encik Kamarul Izwad bin Che Kamarudin - JKPTG Putrajaya
7. Encik Abdul Jabar bin Mohamad Ridi - ANM Perlis/Kedah

Melayu
ssr1
ssr2
ssr3
ssr4
ssr5