Lawatan Sambil Belajar ke Pejabat Daerah & Tanah Seberang Perai Utara

10 Ogos 2018: Pejabat Daerah dan Tanah Larut Matang dan Selama telah mengadakan satu lawatan sambil belajar ke Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Utara bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tentang pentadbiran tanah di daerah Seberang Perai Utara.

Melayu
Lawatan SPU1
Lawatan SPU2
Lawatan SPU3
Lawatan SPU4
Lawatan SPU5
Lawatan SPU6
Lawatan SPU7