Info Bahagian

Unit Pentadbiran dan Kewangan

1. Memproses permohonan lesen hiburan
2. Memproses permohonan lesen-lesen am
3. Mengurus hal ehwal persuratan dan fail
4. Menguruskan bayaran gaji , elaun dan tuntutan yang layak diterima dalam tempoh yang ditetapkan.
5. Menguruskan semua bil bekalan dan perkhidmatan dijelaskan kepada pembekal mengikut Arahan Perbendaharaan.
6. Merancang dan menyediakan anggaran belanja mengurus jabatan.
7. Memastikan semua teguran audit disemak dan dijawab serta diambil tindakan

Unit Teknologi Maklumat

1. Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan bantuan teknikal peralatan dan perisian.
2. Menyediakan khidmat pengurusan sistem rangkaian.

Unit Perkhidmatan

1. Menguruskan hal ehwal penjawatan, perkhidmatan, cuti, pencen, kursus, latihan, peperiksaan dalam perkhidmatan
2. Menguruskan hal ehwal kerjaya dan pembangunan sumber manusia.

Unit Hasil Am

1. Menerima bayaran serta mengeluarkan lesen/ resit mengikut jenis aktiviti seperti lesen hiburan, pawagam, penulis rayuan dan lain-lain.
2. Menyempurnakan setem ke atas suratcara-suratcara tertentu di Bawah Akta Setem 1949
3. Memproses dan mengeluarkan salinan Sijil Kerakyatan Negeri Perak.

Unit Rumah Awam

1. Menerima bayaran ansuran bulanan
2. Mengutip bayaran tunggakan RPA
3. Mengemaskini rekod/ Buku Lejar Kutipan

Fungsi Bahagian Pembangunan Luar Bandar.

 • Menjalankan aktiviti-aktiviti pembangunan dengan merancang dan melaksanakan program-program seperti berikut :-
 • Projek-projek Kecil Negeri.
 • Projek-projek Kecil Persekutuan.
 • Projek-projek Kecil Wakil Rakyat ( Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ( ADUN )).
 • Mengendalikan dan memproses pembayaran bagi projek-projek yang telah siap sempurna mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
 • Perkhidmatan Yang Disediakan.
 • Menyelaras dan merancang projek-projek pembangunan daerah.
 • Melaksanakan projek-projek tahunan Sosia-ekonomi Luar Bandar.
 • Menyelaras Program PPRT.
 • Mengenalpasti dan memajukan tempat-tempat rekreasi serta pelancongan domestic.
 • Mengadakan program-program pembangunan muda penduduk Luar Bandar.

FUNGSI PENTADBIRAN TANAH

1. Memungut Hasil Tanah.
2. Merancang pemberian milik tanah kerajaan.
3. Mengurus pendaftaran urusniaga.
4. Mengurus permohonan pengambilan balik tanah, tukar syarat, pecah bahagian/sempadan, kebenaran pindahmilik dan gadaian oleh Y.A.B. Menteri Besar Perak serta Perintah Lelong.
5. Mengawal pelanggaran syarat ke atas tanah-tanah milik.
6. Mengawal penerokaan haram ke atas tanah kerajaan.
7. Menguruskan permohonan penyelesaian Harta Pesaka Kecil.
8. Menentukan supaya tanah digunakan mengikut peraturan dan undang-undang.
9. Menentukan pengurusan tanah di seluruh Daerah Larut Matang dan Selama dilaksanakan
10. Menentukan hasil tanah dipungut dengan cara yang berkesan dan sistematik.

UNIT PELUPUSAN TANAH

1. Memproses permohonan-permohonan Tanah Kerajaan
2. Memproses permohonan Lesen Menduduki Sementera (LMS)
3. Memproses permohonan memperbaharui Tempoh Pajakan Tanah
4. Memproses permohonan bagi tujuan Perizapan Tanah
5. Memproses permohonan bagi tujuan Permit Ruang Udara
6. Memproses permohonan bagi tujuan Permindahan Bahan Batuan

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

1. Tukar syarat, pecah bahagian/sempadan, penyatuan tanah dan penyerahan balik tanah
2. Pengambilan Tanah.
3. Mendapatkan kebenaran Y.A.B. Menteri Besar untuk memindahmilik dan menggadaikan tanah
4. Permohonan perintah jual
5. Permohonan Hak Laluan untuk Tenaga Nasional Berhad
6. Permohonan hak Laluan Pentadbiran Tanah dan Hak Laluan Persendirian

UNIT PENDAFTARAN

1. Mengurusakan pendaftaran hakmilik baru dan pengeluaran hakmilik sambungan
2. Menguruskan pendaftaran semua urusniaga, bukan urusniaga dan nota

UNIT HASIL

1. Menguruskan kutipan cukai tanah semasa
2. Menguruskan kutipan tunggakan cukai tanah
3. Mengutip bayaran premium tanah dan pelbagai hasil
4. Menyediakan penyata dan akuan kutipan

UNIT TEKNIKAL DAN PENGUATKUASAAN

1. Menyediakan charting permohonan tanah
2. Menyediakan pelan untuk urusan penjualan pelan
3. Menyediakan laporan tanah
4. Menjalankan tindakan penguatkuasaan