First news in this portal

21 ogos 2015 : Produk ini secara tidak langsung dapat mengurangkan risiko surat hilang mahupun tercicir di tempat yang tidak sepatutnya. Risiko ini adalah merupakan satu risiko yang amat besar memandangkan sekiranya surat tersebut mengandungi cek yang mempunyai nilai yang amat besar, ia adalah merupakan satu kecuaian serius yang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu perkara yang remeh. Ini adalah kerana Pejabat Daerah dan Tanah Larut Matang ini banyak mengendalikan kutipan hasil Negeri iaitu di bawah kutipan Hasil Tanah dan Daerah. Selain daripada itu juga, kebanyakan fail di Pejabat ini adalah merupakan fail terperingkat dan memerlukan pengendalian secara serius, teratur dan bertanggungjawab.

English
Networking
Banjir